kontakt

 

Cilla Lindberg+ 46 70 81 92 666


cilla.lindberg@gmail.com


Cilla Lindberg sätter stort värde i hur en produkt utformas genom väl samarbete med olika aktörer.

Med ett eget uttryck skapas värdet genom ett väl utvecklat samarbete.

Formgivning är produktens största konkurrensmedel i produktutveckling och produktionsanpassning. Copyright © All Rights Reserved

   

   Formgivare

   

Cilla Lindberg