kontakt

Välkommen!

 

 

Cilla Lindberg

 

 

+ 46 70 81 92 666

 

cilla.lindberg@gmail.com

 

Cilla Lindberg sätter stort värde i hur en produkt utformas genom väl samarbete med olika aktörer.

Med ett eget uttryck skapas värdet genom ett väl utvecklat samarbete.

Formgivning är produktens största konkurrensmedel i produktutveckling och produktionsanpassning.

 

 

Copyright © All Rights Reserved